Sentouin⸴ Hakenshimasu! (Combatants Will Be Dispatched)

Home Sweet Home / Alice Kisaragi (CV: Miyu Tomita), Snow (CV: Sayaka Kikuchi), Rose (CV: Natsumi Murakami), Grimm (CV: Minami Takahashi)
Home Sweet Home
Alice Kisaragi (CV: Miyu Tomita), Snow (CV: Sayaka Kikuchi), Rose (CV: Natsumi Murakami), Grimm (CV: Minami Takahashi)
No.6 / Miku Ito
No.6
Miku Ito
Showing 1 to 2 of 2