List of Free! Opening and Ending Songs

Free! (フリー!), also known as Free!: Iwatobi Swim Club is an original anime series produced by Kyoto Animation and Animation Do centered on the fictional Iwatobi High School Swim Club.

Free! Opening Songs

# Title Performer Episodes
1 Rage on OLDCODEX 1-12

Free! Ending Songs

# Title Performer Episodes
1 SPLASH FREE STYLE FIVE [Haruka Nanase (CV: Nobunaga Shimazaki), Makoto Tachibana (CV: Tatsuhisa Suzuki), Rin Matsuoka (CV: Mamoru Miyano), Nagisa Hazuki (CV: Tsubasa Yonaga), Rei Ryugazaki (CV: Daisuke Hirakawa)] 1-11
2 EVER BLUE STYLE FIVE [Haruka Nanase (CV: Nobunaga Shimazaki), Makoto Tachibana (CV: Tatsuhisa Suzuki), Rin Matsuoka (CV: Mamoru Miyano), Nagisa Hazuki (CV: Tsubasa Yonaga), Rei Ryugazaki (CV: Daisuke Hirakawa)] 12

Free!: Eternal Summer Opening Songs

# Title Performer Episodes
1 Dried Up Youthful Fame OLDCODEX 1-12

Free!: Eternal Summer Ending Songs

# Title Performer Episodes
1 FUTURE FISH STYLE FIVE [Haruka Nanase (CV: Nobunaga Shimazaki), Makoto Tachibana (CV: Tatsuhisa Suzuki), Rin Matsuoka (CV: Mamoru Miyano), Nagisa Hazuki (CV: Tsubasa Yonaga), Rei Ryugazaki (CV: Daisuke Hirakawa)] 1-12
2 Clear Blue Departure Haruka Nanase (CV: Nobunaga Shimazaki), Makoto Tachibana (CV: Tatsuhisa Suzuki), Nagisa Hazuki (CV: Tsubasa Yonaga), Rei Ryugazaki (CV: Daisuke Hirakawa), Rin Matsuoka (CV: Mamoru Miyano), Sousuke Yamazaki (CV: Yoshimasa Hosoya), Aiichiro Nitori (CV: Kouki Miyata), Momotaro Mikoshiba (CV: Kenichi Suzumura) 13

Free!: Dive to the Future Opening Songs

# Title Performer Episodes
1 Heading to Over OLDCODEX 1-11

Free!: Dive to the Future Ending Songs

# Title Performer Episodes
1 GOLD EVOLUTION STYLE FIVE [Haruka Nanase (CV: Nobunaga Shimazaki), Makoto Tachibana (CV: Tatsuhisa Suzuki), Rin Matsuoka (CV: Mamoru Miyano), Nagisa Hazuki (CV: Tsubasa Yonaga), Rei Ryugazaki (CV: Daisuke Hirakawa)] 1-11
2 Blue Destination Haruka Nanase (CV: Nobunaga Shimazaki), Makoto Tachibana (CV: Tatsuhisa Suzuki), Rin Matsuoka (CV: Mamoru Miyano), Ikuya Kirishima (CV: Kouki Uchiyama), Asahi Shiina (CV: Toshiyuki Toyonaga), Nagisa Hazuki (CV: Tsubasa Yonaga), Rei Ryugazaki (CV: Daisuke Hirakawa) 12

Leave a Reply