Nozomi Furuki

Gratitude / Ange (CV: Aoi Koga), Princess (CV: Akira Sekine), Dorothy (CV: You Taichi), Beatrice (CV: Akari Kageyama), Chise (CV: Nozomi Furuki)
Gratitude
Ange (CV: Aoi Koga), Princess (CV: Akira Sekine), Dorothy (CV: You Taichi), Beatrice (CV: Akari Kageyama), Chise (CV: Nozomi Furuki)
Nowhere Land / Ange (CV: Aoi Koga), Princess (CV: Akira Sekine), Dorothy (CV: You Taichi), Beatrice (CV: Akari Kageyama), Chise (CV: Nozomi Furuki)
Nowhere Land
Ange (CV: Aoi Koga), Princess (CV: Akira Sekine), Dorothy (CV: You Taichi), Beatrice (CV: Akari Kageyama), Chise (CV: Nozomi Furuki)
Showing 1 to 2 of 2