Iori Saeki

Shiny Happy Days / Chocola (CV: Yuki Yagi), Vanilla (CV: Iori Saeki), Azuki (CV: Shiori Izawa), Maple (CV: Miku Ito), Cinnamon (CV: Yuri Noguchi), Coconut (CV: Marin Mizutani)
Shiny Happy Days
Chocola (CV: Yuki Yagi), Vanilla (CV: Iori Saeki), Azuki (CV: Shiori Izawa), Maple (CV: Miku Ito), Cinnamon (CV: Yuri Noguchi), Coconut (CV: Marin Mizutani)
Hidamari no Kaori / Chocola (CV: Yuki Yagi), Vanilla (CV: Iori Saeki)
Hidamari no Kaori
Chocola (CV: Yuki Yagi), Vanilla (CV: Iori Saeki)
Showing 1 to 2 of 2